';

Услуги

Layer
Layer

Подбор и селекция на служители

Подбор на служители от най-ниско до най-високо йерархично ниво и различни видове специалности в спектъра на продажбите и маркетинга. След детайлно опознаване на профила за всяка позиция, ние изграждаме стратегия за подбор и намиране на подходящите кандидати.

Надграждащи обучения за продажби и маркетинг

Организираме индивидуално разработени обучения за нови и текущи служители на компанията:

  • Въвеждащи обучения при започване на работа
  • Специализирани професионални обучения
  • Обучения за повишаване квалификациите и ефективността на служителите

Изграждане на индивидуални за компанията търговски стандарти и търговски практики и обучаване на служители в тях.

Layer
Layer
Layer
Layer

Лизинг на персонал

Предлагаме възможност за назначаване на служители на договор към нашата компания. По този начин улесняваме клиентите в административен и юридически аспект и им даваме възможност за повече гъвкавост.

“Giving great service requires the right people and the right service tools.”

 

Ron Kaufman