';

Sales Scout регистрира ръст на назначенията и клиентите през 2018г.