Ръководител проекти – текстил и дизайн

Sales Scout е първият по рода си консултански бранд, изцяло фокусиран върху подбора на професионалисти в областта на продажбите и маркетинга. С иновативния си подход, доброто познаване на търговските и маркетингови процеси и методи на работа, ние сме част от световната „нова вълна” в подбора и селекцията на експерти.

„Ако не ви харесва нещо, променете го. Ако не можете да го промените, сменете гледната си точка.“ (Мая Ангелоу)

Нашият клиент е един от лидерите на пазара в сферата на луксозните интериорни решения. В момента са в търсене на професионалист, който да се включи в ролята на:

Ръководител проекти – текстил и дизайн

Компанията очаква:
• Ръководене на проекти;
• Комуникация и координиране на всички процеси, свързани с изпълнение на проекта;
• Управление на всички необходими ресурси – клиенти, служители на компанията и подизпълнители;
• Обработване на документи;
• Вземане на размери;
• Работа с вътрешен софтуер (CRM system);
• Изготвяне на оферти и технически задания;
• Администриране на количества, наличности, разходи и др.

Твоят профил:
• Минимум 1 година релевантен опит (в областта на интериор/ мебелна промишленост);
• Опит в областта на работата с текстил за интериорни решения – задължителен;
• Административен опит и работа с договори, фактури, приемо-предавателни протоколи и други документи;
• Силен интерес и познания в областта на интериорните решения и текстилната индустрия;
• Опит в работата с MS Office Pack и/или вътрешна CRM система;
• Организиран, ориентиран към детайла, умения да работиш самостоятелно;
• Можеш да работиш по няколко задачи едновременно и да спазваш крайни срокове;
• Имаш отлична грамотност и правописна етика;
• Владееш английски език на добро ниво;

Компанията предлага:
• Възможност за работа и развитие във високо квалифициран екип от професионалисти;
• Гъвкава корпоративна култура;
• Отлично възнаграждение и възможност за допълнителна бонусна схема;
• Възможност за кариерно израстване и придобиване на знания в сферата на интериора и текстила.

Ако смяташ, че това е точното предизвикателство за теб, моля, изпрати ни твое актуално СВ, като отбележиш референтен номер за позицията – PMD. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Лиценз от МТСП, N 2564, валиден от 03.07.2018 – безсрочен
„Нова Лоджик Къмпани“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Нова Лоджик Къмпани“ ООД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Нова Лоджик Къмпани“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Нова Лоджик Къмпани“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.

Кандидатствай по тази обява

Facebook
LinkedIn
Instagram
Допълнителна информация

Месторабота:София

Тип:Постоянна работа

Заетост:Пълно работно време