ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Sales Scout е първият по рода си консултански бранд, изцяло фокусиран върху подбора на професионалисти в областта на продажбите и маркетинга. С иновативния си подход, доброто познаване на търговските и маркетингови процеси и методи на работа, ние сме част от световната „нова вълна” в подбора и селекцията на експерти.

“Успехът е да повярваш, че това, което правиш си струва и че да го правиш добре наистина има значение!”

Нашият клиент е един от лидерите на пазара в FMCG сектора. Към момента, поради разрастване на компанията, търсим:

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Ако Вие:
• Имате опит в продажби минимум 2 година
• Умеете да обслужвате настоящи клиенти и да привличате нови
• Сте добър във воденето на търговски преговори
• Умеете да работите самостоятелно, но и се чувствате комфортно в екипна работна среда
• Имате добри презентационни и комуникационни умения
• Имате индивидуален подход
• Обичате да пътувате и имате валидна шофьорска книжка
• Владеете английски език на добро ниво
• Имате добра компютърна грамотност MS Office (Word, Excel, Outlook)

Ролята предлага:
• Възможности за професионално развитие и изява
• Интересна и предизвикателна работа в утвърдена и бързо развиваща се компания
• Работа в млад екип от професионалисти
• Мотивиращо възнаграждение
• Възможност за фирмено обучение и професионално развитие
• Служебен автомобил и мобилен телефон

Ако смяташ, че това е точното предизвикателство за теб, моля, изпрати ни твое актуално СВ, като отбележиш референтен номер за позицията – ТП. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Лиценз от МТСП, N 2564, валиден от 03.07.2018 – безсрочен

„Нова Лоджик Къмпани“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Нова Лоджик Къмпани“ ООД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Нова Лоджик Къмпани“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Нова Лоджик Къмпани“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.

Кандидатствай по тази обява

Facebook
LinkedIn
Instagram
Допълнителна информация

Месторабота:София

Тип:Постоянна работа

Заетост:Пълно работно време